top of page

2 MÅNEDERS ERNÆRINGSTERAPEUTISK FORLØB

Som vil give dig viden, indsigt og brugbare råd til

hvordan du etablere nye vaner, passer på din krop og nærer den med det den har brug for ud fra din

biokemi, livshistorie og dine ressourcer.

Pris 3.995 kr.*

* Er du pensionist/førtidspensionist eller SU modtager tilbyder jeg 20% rabat

1. konsultation
LIVSLINJE

Varighed 90 minutter

Tidligere hændelser og oplevelser kan have stor påvirkning og indflydelse på vores nuværende tilstand og kan medvirke til ubalancer og sygdom.

Når man forstår de bagvedliggende årsager og sammenhænge, giver det en brugbar viden til at løse den nuværende situation.

Derfor vil vi  arbejde med din livslinje og forsøge at kortlægge, hvad der er sket fra du blev født til i dag. 

 

Derudover vil vi kigge på din nuværende kost og eventuelle kosttilskud m.m.

Du vil derfor blive bedt om at lave en kostregistrering over tre dage, samt udfylde et spørgeskema inden din første konsultation.

2. konsultation
HANDLINGSPLAN
Varighed 90 minutter

Du vil ved anden konsultation få udleveret en brugbar og personlig handlingsplan med afsæt fra første konsultation.

Vi vil sammen gennemgå handlingsplanen grundigt, så du er ordentlig klædt på til at kaste dig ud i nye kostvaner og livsstilsændringer..

Handlingsplanen indeholder:

✔️ Effektive redskaber som gør dig i stand til at fastholde og integrere dine nye vaner/livstil i din hverdag.

 

✔️  En liste over anbefalede fødevarer, urter og næringsstoffer som dækker dine behov

✔️  Skræddersyede opskrifter der matcher dine ressourcer

✔️  Anbefalinger om kosttilskud - såfremt det skønnes gavnligt

 

✔️  Hensigtsmæssige livsstilsændringer

 ✔️  Ubegrænset telefon konsultation under dit forløb tirsdag og torsdag fra kl. 9:00-10:00 til sparring, motivation eller spørgsmål. 

3. konsultation OPFØLGNING
Varighed 60 minutter

Din tredje konsultation ligger typisk  5-6 uger efter den 2. konsultation, men aftales individuelt.

Her taler vi om, hvordan du har det, og hvad der er sket af forbedringer.

 

Her kan vi også foretage ændringer eller tilføjelser til handlingsplanen, så dine nye livsstilsændringer passer naturligt ind i din hverdag, så du undgår at få tilbagefald.

Tilkøb af laboratorieanalyser

Det er muligt at tilkøbe laboratorieanalyser i forbindelse med forløbet.

Læs  mere om laboratorieanalyser ved at klikke her.

Tilkøb af ekstra konsultationer
Behovet for ekstra konsultationer kan variere, og vil ofte være afhængigt af både symptomernes omfang og den enkeltes behov.  Jeg tilbyder derfor opfølgende konsultation(er) til reduceret pris.

bottom of page